WEB – дизайн та WEB – програмування (JavaScript)

<

головна » Комп’ютерні курси » WEB – дизайн та WEB – програмування (JavaScript)

WEB – дизайн та WEB – програмування (JavaScript)

      Жоден сучасний сайт в наш час не обходиться без інтерактивної взаємодії з користувачем. Будь то перевірка форм або використання карт, перетягування товару в корзину або перегляд збільшених фотографій - все це, і багато іншого, реалізується за допомогою мови програмування JavaScript.

      На заняттях ви вивчите особливості синтаксису JavaScript, об'єктно-орієнтований підхід в програмуванні на JavaScript і його основні вбудовані функції.

      У поєднанні з курсом Web-дизайну у Вас з’явиться можливість отримати вміння комплексно будувати сучасні сайти.

      Програма курсу:

      Web-дизайн

 1. Вступ до HTML. Історія виникнення і розвитку. Основні поняття (тег, контейнер, атрибут). Структура web-сторінки. Теги форматування тексту. Форматовані списки.
 2. Основи  CSS. Базовий синтаксис. Правила форматування СSS. Внутрішні та зовнішні СSS. Селектори. Типи селекторів. Відношення у селекторах. Одиниці вимірювання в CSS. Властивості CSS для оформлення тексту , шрифту, форматованих списків.
 3. Робота з зображеннями на web-сторінці. Додавання фонового зображення. Робота з фоном засобами CSS. Тег IMG, його призначення та атрибути. CSS-спрайти. Навігаційна карта.
 4. Посилання на web-сторінках. Створення посилань. Тег А та його атрибути. Створення посилань у вигляді зображень. Форматування посилань за допомогою CSS.  Псевдокласи.
 5. Позиціонування елементів на сторінці, границі та відступи. Границі. Внутрішні та зовнішні відступи елементів. Позиціонування  засобами CSS.
 6. Таблиці та форматовані списки. Таблична верстка. Теги для роботи з таблицями. Об’єднання комірок, вкладені таблиці. Оформлення таблиць.
 7. Блочна верстка. Теги  div, span. Теги HTML5, призначені для виділення блоків на  сторінці. Властивості  CSS  для роботи з блоками. Горизонтальне та вертикальне вирівнювання.
 8. Форми та їх елементи. 
 9. Створення динамічних ефектів засобами СSS Анімація засобами СSS.   Властивості  display  та visible. Створення випадаючого меню засобами CSS.
 10. Метатеги та їх призначення. Поняття про SEO-верстку сайта.

Web-програмування (JavaScript)

 1. Вступ до JavaScript. Основи програмування. Історія  розвитку та загальні відомості про мову програмування JavaScript. Синтаксис мови. Змінні та літерали. Типи даних. Перевірка типу змінної (функції typeof, isNaN та ін.) Перетворення типів.  Оператори (арифметичні, логічні, порівняння, побітові та їн.). Вирази. Пріоритети виконання операцій. Оператор «?».
 2. Управляючі конструкції JavaScript. Програмування розгалужень. Інструкції if – else та if   else if – else. Інструкція switch.   Программування циклів. Цикли: while, for, do while. Переривання і продовження циклу (інструкції break, continue). Мітки.
 3. Функції. Поняття функцій, повернення значень (інструкція return), області видимості. Аргументи функції. Масив arguments. Анонімна функція, замикання, рекурсія. Функція як об’єкт, ії властивості та методи.
 4. Об’єкти. Їх властивості та методи. Створення та змінення об’єктів. Конструктори об'єктів. Класи. Властивість prototype  та її використання для додавання нових властивостей та методів. Інкапсуляція та наслідування в JavaScript.
 5. Вбудовані об`єкти JavaScript. Math, Number, Date.    
 6. Масиви.  Об`єкт Array,  його властивості та методи.
 7. Робота з даними типу string. Регулярні вирази.    Властивості та методів об'єкта String  для роботи з рядковими  даними. Об'єкт RegExp. Регулярні вирази. Методи для роботи з регулярними виразами.
 8. Об'єктна модель браузера. Об'єктна модель браузера. Об'єкт: Window, Navigator, Screen, History, Location, Document. HTML-колекції.
 9. Об'єктна модель документа: DOM. Document Object Model (DOM). Структура, типи вузлів  DOM Пошук елементних вузлів.Навігація по узлам DOM. Елементні вузли. Додавання та видалення вузлів. Встановлення стилю елементу. Властивості та методи DOM-об’єктів. 
 10. Події та їх обробка в JavaScript. Список подій, моделі подій. Призначення обробників подій. Отримання посилання на подію. Скасування дій за замовчуванням. Кросбраузерні властивості події. Отримання посилання на елемент. Використання фази спливання подій. Скасування спливання події.

Загальний курс складає 80 ак. год. в цілому. 40 ак. год. - Web-дизайн і 40 ак. год. Web-програмування (JavaScript)

Вартість першої частини курсу  1300 грн. Вартість другої частини (зі знижкою 10 %) - 1170 грн. 

Наші контакти
Адреса: Київ, Фрометівська, 2
Телефон: (044) 490-95-19
Приймальна комісія: (044) 490-95-05, (044) 494-47-47
E-mail: ikit.maup@gmail.com