Викладачі

<

головна » Викладачі

Викладачі

Кафедра комп’ютерних інформаційних систем та технологій

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Луцький Максим Георгійович

Викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці та практики з міжнародними сертифікатами, серед яких:

-         1 доктор технічних наук (Луцький М. Г.)

-         1 кандидат економічних наук  (Квашук Д. М.)

-         1 доктор фізико-математичних наук, професори (Кузьменко В.О.),

-         5 кандидатів технічних наук, доценти (Дуднік А.С., Ігнатченко А.А., Табаков В. З., Рябцев В. В., Міронов Д. В.),

-         5 кандидатів фізико-математичних наук (Дяченко М.П., Зваридчук В.Б., Грецький О. С., Людвиченко В.О.),

-         1 кандидат педагогічних наук, доцент (Столярова Т.О.);

-         6 викладачів з сертифікатами Microsoft та Cisco (Дуднік А.С., Ігнатченко А.А., Табаков В. З., Рябцев В. В., Міронов Д. В., Столярова Т. О.)

Кафедра вищої та прикладної математики

Кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Ткач Борис Петрович. (Корпус 24, каб. №9, вн. тел.: 12-11)

Викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, серед яких 3 професори (Ткач Б.П., Дацко О.І., Панчук В.І.) та 4 доцента (Степахно І. В., Урманчева Л.Б., Стєклов О.Ф.)

Кафедра вищої та прикладної математики є обслуговуючою, тому забезпечує викладання навчальних дисциплін в таких підрозділах МАУП:

- Факультет комп'ютерно - інформаційних технологій;

- Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів
- Інститут соціальних наук та самоврядування
- Навчально-науковий інститут права
- Інститут міжнародних відносин та лінгвістики
- Інститут дистанційного навчання
Кафедрою викладаються наступні дисципліни:

- Вища математика

- Дискретна математика

- Інтелектуальний аналіз даних

- Криптографія та крипто аналіз

- Лінійна алгебра та аналітична геометрія

- Математична теорія ризику та страхова справа

- Математичне моделювання підприємницької діяльності

- Математичне програмування

- Математичний аналіз

- Математичні методи імітаційного моделювання

- Математичні методи та моделі страхування

- Системи штучного інтелекту

- Теорія ймовірностей та математична статистика

- Фізика (Фізика вибрані розділи)

- Чисельні методи

 Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано:

Крім того, були розроблені і опубліковані навчальні програми і методичні  рекомендації для самостійної роботи з основних дисциплін.

В складі Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій активно працює навчально - наукова  лабораторія  фізики  та  електроніки, в якій  розгорнуто більше  60 лабораторних  робіт.

 

Наші контакти
Адреса: Київ, Фрометівська, 2
Телефон: (044) 490-95-19
Приймальна комісія: (044) 490-95-05, (044) 494-47-47
E-mail: ikit.maup@gmail.com