<
головна » Викладачі

Викладачі

Директор ІНСТИТУТУ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кандидат технічних наук, доцент

РЯБЦЕВ Вячеслав Віталійович

(Корпус  17,  каб. №4,  тел.: 044 490-95-19)

 

У структурі

ІНСТИТУТУ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ існує:

Факультет стаціонарних та заочних форм навчання, який очолює декан – к.т.н. доц. Валерій Зіновійович ТАБАКОВ

Центр комп’ютерного навчання та міжнародного тестування.

Лабораторія фізики та електротехніки. Завідувач – к.ф-м.н. доц. Олексій Федорович СТЄКЛОВ

До складу інституту також входять дві кафедри:

-               Кафедра комп’ютерних інформаційних систем та технологій.

В.о. завідувача кафедри – к.т.н. Андрій Сергійович ДУДНІК

На кафедрі викладають: доктор технічних наук (В.О. Кузьменко)

Кандидати наук, доценти ( Г.В. Єрмоленко, В.О. Людвиченко, М.П. Дяченко, В.Б. Зваридчук, Г.М. Дашкієв, А.А. Ігнатченко,  В.З. Табаков, Д.В. Миронов)

та

-               Кафедра вищої та прикладної математики. Завідувач кафедри – д.ф-м.н. проф. Борис Петрович ТКАЧ

На кафедрі викладають: доктор фізико-математичних наук, професор (О.І. Дацко)

Кандидат наук, професор (В.І. Панчук)

Кандидати наук, доценти ( І.В. Степахно, Л.Б. Урманчева, О.Ф. Стєклов)

 (Корпус  17,  каб. №8,  вн. тел.: 12-11)

 

Навчальна робота:
Кафедри інституту беруть участь у підготовці фахівців усіх інститутів Президентського університету МАУП із загальних математичних та комп’ютерних дисциплін.

Головним завданням Інституту є  якісна підготовка конкурентоспроможних спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр (денна - 4 роки або 2 роки, заочна – 4,6 роки або 2,6 роки):   

Напрям підготовки 6.050103 Програмна інженерія

Спеціалізації:   

 • Комп’ютерні науки
 • Мережеві технології та системне адміністрування (Інтегровано з Microsoft та Cisco)
 • Прикладне програмування (Інтегровано з Microsoft)
 • Web - програмування: розробка сайтів (Інтегровано з Microsoft та Autodesk)

Спеціаліст (денна - 1 рік, заочна – 1,3 роки):   

Спеціальність 7.05010301 Програмне забезпечення систем

Спеціалізації:   

 • Мережеві технології та системне адміністрування (Інтегровано з Microsoft та Cisco)
 • Прикладне програмування (Інтегровано з Microsoft)
 • Web - програмування: розробка сайтів (Інтегровано з Microsoft та Autodesk)

Спеціаліст (перепідготовка на базі вищої освіти) за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

Спеціальності:

 • 7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
 • 7.05010301 Програмне забезпечення систем

З 01.09.2015 Інститут, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266, переходить д підготовки фахівців за спеціальністю 121. Інженерія програмного забезпечення

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається.

2. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

Прем'єр-міністр України     А.ЯЦЕНЮК

Науково-методична  робота:

Викладачі кафедри проводять велику науково-методичну роботу та здійснюють наукові дослідження в різних напрямах прикладної математики та інформаційних технологіях. Вони беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, залучаючи студентів всіх напрямків. Публікуються в ВАКівських виданнях разом зі студентами, висвітлюючи найактуальніші проблемні теми сучасності.

 

 Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано:

 • Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів (В.В.Скопецький, В.А.Стоян, В.Б.Зваридчук)
 • 33  навчальних посібника:
  «Практикум з вищої математики» (Юртин І.І.);
  «Основи інформаційних систем і технологій» (Карпенко С.Г., Іванов Є.О.);
  «Математичний аналіз у задачах  і прикладах у 2-х частинах» (Дюженкова О.Ю.);
  «Практикум і контрольні роботи з  MS ACCESS» (Попов В.В., Шевченко Л.О., Москалькова Н.М.);
  «Інформаційні системи і технології» (С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Ю.А.Тарнавський та ін.);
  «Основи інформаційних систем і технологій» (С.Г.Карпенко, Є.О.Іванов);
  «Математическое программирование (с элементами информационных технологий)» (В.Р.Кулян, Е.А.Юнькова, А.Б.Жильцов);
  «Основы работы на персональном компьютере» (Е.С.Вакал, А.С.Тригуб);
  «Internet - технології» (Ю.А.Тарнавський) та ін. 155 наукових статей.

Крім того, були розроблені і опубліковані навчальні програми і методичні  рекомендації для самостійної роботи з основних дисциплін.

В складі Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій активно працює навчально - наукова  лабораторія  фізики  та  електроніки, в якій  розгорнуто більше  60 лабораторних  робіт.

 

Наші контакти
Адреса: Київ, Фрометівська, 2
Телефон: (044) 490-95-19
Приймальна комісія: (044) 490-95-05, (044) 494-47-47
E-mail: ikit.maup@gmail.com